Information om fångster
Örekilsälvens Laxfiske 2019

Sidan är uppdaterad lördagen den 9 mars 2019 kl. 16.00

På den här sidan kommer de senaste fångsterna att redovisas.
Fiskesäsongen startar den 1 maj 2019.

Rapporterad laxfångst till och med xx maj 2019:

 xxx st Laxar Snittvikt: x,xx kg

Återutsatta laxar:

 xxx st Laxar Snittvikt: c:a x,xx kg

Rapporterad öringfångst till och med xx maj 2019:

 xx st Öringar Snittvikt: x,xx kg

Återutsatta öringar:

 xx st Öringar Snittvikt: c:a x,xx kg
 Förteckningen nedan är de senaste fångsterna, komplett lista
hittar du under "statistik"

     Återutsatta: (J)=Ja, (N)=Nej 

Datum Art Kön Vikt Längd Namn på fiskare Fångstplats Metod/
återutsatt
xx xxx xxx xxx x,x kg xx cm xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (x) xxxx(x)
xx xxx xxx xxx x,x kg xx cm xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (x) xxxx(x)
xx xxx xxx xxx x,x kg xx cm xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (x) xxxx(x)
xx xxx xxx xxx x,x kg xx cm xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (x) xxxx(x)